Preduzeće za proizvodnju i promet lekova

 

Pharma product u svom timu stručnjaka ima specijaliste za izradu lekova koji svojim znanjem i iskustvom rešavaju mnoge probleme koji se javljaju u proizvodnji, naročito tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika. Usluge se odnose na sugerisanje i odabir odgovarajućih tehnoloških postupaka ili tehničke opremljenosti prostora u kome se proizvodnja obavlja.

 

Angažuje se na razvoju novih farmaceutskih oblika sa poznatim lekovitim supstancama kao i osavremenjivanju već postojećih farmaceutskih oblika. Isto tako učestvuje u izboru odgovarajućih pomoćnih materija i farmaceutskog oblika radi postizanja maksimalnog terapijskog učinka odabrane lekovite supstance, a u saradnji sa stručnjacima srodnih grana medicine. Takođe pruža usluge izrade tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika poznatog ili željenog sastava u većim količinama i specijalnim pakovanjima.

 


Rastvor za kontaktna sočiva

 

Tokom nošenja, kontaktna sočiva mogu biti kontaminirana proteinima i lipidima iz filma koga stvaraju suze suznih žlezda, deskvamiranim kornealnim epitelnim ćelijama, zagađenjima iz životne sredine (nečistoće – prašina) i kozmetičkim preparatima. Ovo pruža veću prijemčivost samih sočiva za mikroorganizme i osetljivost za razvoj raznih infekcija oka. Među izazivače infekcija, pored patogenih i nepatogenih bakterija i gljiva, najčešće se javlja acanthamoeba.

 

Akantameba keratitis je vrlo ozbiljna infekcija koju izaziva ova ameba, a koja je skoro ekskluzivno udružena sa nošenjem kontaktnih sočiva. Acanthamoeba je izolovana iz uzoraka zemlje, prašine, vode iz slavina, morske vode, bazena, toplih kada (kupatila) i flaširanih voda za piće. Cristle i Kilvington smatraju da akantameba keratitis potiče od primarno kontaminiranih kaseta za kontaktna sočiva.

 

... saznaj više